Påminnelse medlemsavgifter

Då det fortfarande saknas en hel del inbetalningar av medlemsavgifter så kommer här ännu en påminnelse. Vet du med dig att du inte betalat så var vänlig gör detta omgående på plusgiro 27 84 17 – 1. Märk med namn så att vi vet vem som betalat och inte. Är du osäker om du betalat eller inte så hör av dig på info@jck.se så kollar jag med kassören.