Årsmöte 2020

Under 2020 och 2021 har alla påverkats av Covid-19, så också Jönköpings cykelklubb. Vi i styrelsen har tagit beslutet att årsmötet den 28/1-2021 kommer att ske i digital form. Detta för att vi ska kunna genomföra vårt årsmöte på ett säkert sätt som följer myndigheternas rekommendationer. Självklart tycker vi det är jättetråkigt att vi inte kan träffas på riktigt då årsmötet är ett tillfälle för många av oss att ses och säga hej!

Precis som tidigare år kommer vi gå ut med information via post, men samma information kommer även att finnas här.

Just nu håller vi på att titta på olika alternativ för att alla våra medlemmar ska kunna ansluta till mötet. Mer information om det senare på denna sida.

Årsmötet

Justering av klubbens stadgar

Styrelsen har under 2020 gjort ett jobb med att ta fram ett nytt förslag till stadgar för Jönköpings cykelklubb. Anledningen till det är att vi känner att de stadgar som finns inte riktigt är i linje med hur klubben arbetat de senaste åren, de saknar även vissa skrivningar gällande anti-doping arbete, hur klubbens egendom ska fördelas vid en ev. upplösning av klubben.

Det stora som även sker med denna förändring är att vi använder oss av Riksidrottsförbundets underlag/förslag för föreningars stadgar. Det är ett underlag som är framarbetat av aktiva i föreningar och jurister som tillsammans har en lång erfarenhet av att göra detta och andra skrivningar gällande regler för ”demokratin” i föreningen.

Några saker har vi dock valt att lyfta med från de gamla stadgarna. Vi har fortfarande kvar föreningens syfte, reglerna om klubbens färger och skrivningen om ständigt medlemskap om man vinner Svenska Mästerskapen.

För att ändra klubbens stadgar krävs två årsmöten, så under detta möte hoppas vi kunna ta ett första beslut. Om mötet väljer att stödja styrelsens förslag kommer vi under våren kalla till ett extra årsmöte bara för dessa ändringar.

De nya stadgarna finns att läsa här.

Cardskipper och medlemsavgift.

Vi kommer byta hantering av medlemsavgifter. Under januari kommer alla medlemmar få ett SMS från Cardskipper med information om hur man betalar medlemsavgiften. Vi har valt att gå över till Cardskipper för att göra det enklare för nya som gamla medlemmar att hålla koll på sitt medlemskap. Via Cardskipper kommer man få ett digitalt medlemskort. Mer info om detta i senare mail.