Extra årsmöte 2021

På det ordinarie årsmötet 28/1-2021 togs beslut om att justera klubbens stadgar. Ett extra årsmöte är utlyst till den 19/4 för att rösta om klubbens nya stadgar en andra gång. Även denna gången kommer vi ha ett digital möte.

Anslut till mötet

VI kommer att använda Microsoft Teams för mötet. Det går bra att använda vilken webb-läsare som helst för att ansluta. Det går även att ansluta via Teams app:en från er telefon eller dator.

För att ansluta till mötet klicka på denna länk.

Tänk på att stänga av er mikrofon då vi förhoppningsvis kommer vara många på mötet!

Extra årsmötet

Justering av klubbens stadgar

Styrelsen har under 2020 gjort ett jobb med att ta fram ett nytt förslag till stadgar för Jönköpings cykelklubb. Anledningen till det är att vi känner att de stadgar som finns inte riktigt är i linje med hur klubben arbetat de senaste åren, de saknar även vissa skrivningar gällande anti-doping arbete, hur klubbens egendom ska fördelas vid en ev. upplösning av klubben.

Det stora som även sker med denna förändring är att vi använder oss av Riksidrottsförbundets underlag/förslag för föreningars stadgar. Det är ett underlag som är framarbetat av aktiva i föreningar och jurister som tillsammans har en lång erfarenhet av att göra detta och andra skrivningar gällande regler för ”demokratin” i föreningen.

Några saker har vi dock valt att lyfta med från de gamla stadgarna. Vi har fortfarande kvar föreningens syfte, reglerna om klubbens färger och skrivningen om ständigt medlemskap om man vinner Svenska Mästerskapen.

För att ändra klubbens stadgar krävs två årsmöten, så under detta möte hoppas vi kunna ta ett första beslut. Om mötet väljer att stödja styrelsens förslag kommer vi under våren kalla till ett extra årsmöte bara för dessa ändringar.

De nya stadgarna finns att läsa här.