Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas årsvis för alla medlemmar, hedersmedlemmar undantagna.

Under 2020 bjuder vi på en klubbtröja till alla nya medlemmar. Ni kommer via e-post få information om hur detta ska hanteras när du anmäler er som ny medlem.

Medlemsavgift 2018 och framåt

Stödmedlem 200 kr
Aktiv medlem, junior 300 kr
Aktiv medlem, vuxen 500 kr
Familj 700 kr

Träningsavgift 200 kr
avser inomhusträning

Betalning

Betalning sker via JCK:s plusgiro/föreningskonto 278417-1. Obs märk betalningen för vem/vilka det avser.