Träningsavgift 2016?

Har du planer på att vara med och träna med JCK nere i klubblokalen under vintern? I så fall är det nu dags att betala träningsavgiften!
200 kronor som sätts in på plusgiro 27 84 17 – 1. Märk inbetalningen med namn och vad det gäller (dvs träningsavgift), så blir kassör Pelle en lycklig man.