Påminnelse Medlemsavgift 2015

Det är ett flertal medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgift för 2015.

200 stödmedlem
300 ungdom (11 – 16 år)
500 aktiv
700 familj

200 Träningsavgift (gäller den som deltar på TC-träningarna)

Plusgiro 278 417-1

OBS! När ni betalar in glöm då inte att skriva ert namn i meddelanderaden så vi vet vem det är som har betalat in.