Betalt medlemsavgiften?

De som ännu inte betalat in medlemsavgiften bör göra detta omgående till PG 278417-1. Ange namn och att inbetalningen avser medlemsavgift.